Colgate-Palmolive- Trusted brands for personal care, household cleaning and pet nutrition.

Colgate Palmolive- Trusted brands for personal care, household cleaning and pet nutrition. Throughout the world, people like you trust our family of brands to care for the ones they love. From toothbrushes and toothpastes to bar soap, household cleaners, and even pet food, every day our products improve the quality of life for consumers worldwide.

Colgate Oral Care- Trusted resource for dental health information and dental care products.
Colgate Personal Care - Anti-perspirant and Deodorant products for men and women.
Colgate Home Care and household cleaning products. Dishwashing liquid, and household cleaners.

 

Spacer
Yasal/Gizlilik Politikamız

BU SİTEYİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN ŞART VE KOŞULLAR

Bu siteye erişim sağlamakla, aşağıda belirtilen tüm şartlarımızı, koşullarımızı ve gizlilik politikalarımızı ve bu sitede başka şekilde verilmiş veya atıfta bulunulmuş hususları tanımış ve kabul etmiş olursunuz (bundan böyle kısaca “Anlaşma” olarak anılacaktır). Eğer bu Anlaşmayı kabul etmiyorsanız, siteye erişim izniniz ve yetkiniz yoktur. Ayrıca, işbu Anlaşmayı dilediğimiz an ve dilediğimiz şekilde değiştirebileceğimizi ve bu Anlaşmada yapılacak her türlü değişikliğin sitede yayınlanması ile derhal geçerli olacağını, siteye her girdiğinizde bu Anlaşmayı yeniden gözden geçireceğinizi ve Anlaşmada yapılan her türlü değişiklikten haberdar olup bunları kabul ettiğinizi de onaylarsınız. Tarafımızca aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Anlaşmanın sadece bu site ve çevrimiçi faaliyetlerimiz için geçerli olduğunu, çevrimdışı faaliyetlerimizi kapsamadığını da kabul etmiş olursunuz.

Bu sitede yer alan ya da site üzerinden sunulan içerik, veri, yazılım, bilgi, ürünler ve hizmetler dahil ancak salt bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyallerin (bundan böyle kısaca “Materyaller” olarak anılacaktır) telif hakkı, ticari marka, hizmet markası, patent, ticari sır ya da diğer mülkiyet haklarıyla veya yasalarla korunmakta olduğunu; işbu Anlaşmada açıkça müsaade edilmedikçe anılan Materyallerin kullanımının kati surette yasak olduğunu; biz ve/veya ilgili hak sahibi/sahiplerince önceden size yazılı olarak müsaade verilmedikçe herhangi bir Materyali satmayacağınızı, lisansını vermeyeceğinizi, kiralamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bastırmayacağınızı, kopyasını çıkartmayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, indirmeyeceğinizi, iletmeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, umuma açmayacağınızı, yayımlamayacağınızı, bastırtmayacağınızı, uyarlamayacağınızı, derlemeyeceğinizi ya da Materyalleri kullanarak bunlardan başka işler çıkartmayacağınızı (toplamalar, derlemeler, veritabanları veya dizinler oluşturmak için çerçeveleme ya da sistematik erişim dahil ancak salt bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve tarafımızca size önceden yazılı müsaade verilmedikçe, sitede gezinmek veya arama yapmak için Web göz gezdiricilerinin (genel olarak kullanıma açık üçüncü taraf göz gezdiricileri hariç), motorların, yazılımların, örümceklerin, robotların, dönüştürücülerin, aracıların, araçların veya diğer aygıt ya da mekanizmaların kullanımının kati surette yasak olduğunu kabul eder ve onaylarsınız. Yukarıda anılan hususlar saklı kalmak kaydıyla, Materyallerin birer kopyalarını telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini ihlal etmemek şartıyla sadece kişisel amaçlı, ticari kullanım harici olarak indirebilir veya bastırabilirsiniz.

Dilediğimiz an ve dilediğimiz şekilde, bildirimde bulunarak ya da bulunmayarak, site ya da Materyallerin tamamına veya bir kısmına sizin ya da diğer kişilerin erişimini engelleyebileceğimizi, iptal edebileceğimizi ya da bunların herhangi bir kısmını veya özelliğini değiştirebileceğimizi veya sonlandırabileceğimizi (bütünüyle sitenin kaldırılması dahil ancak salt bununla sınırlı olmamak üzere) ve işbu Anlaşmanın diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, siteye, Materyallere ve bu Anlaşmaya ilişkin uygun göreceğimiz her türlü yasal işlem veya meşru talep hakkımızın saklı olduğunu kabul eder ve onaylarsınız. Ayrıca, aksi tarafımızca açıkça belirtilmedikçe, bu sitede yer alan diğer sitelerin linklerinin, tarafımızca linki verilen sitelerin desteklendiği ya da bu sitelerin operatörleri ile aramızda herhangi bir bağ olduğu manasına gelmediği; bu sitelerin kontrolümüz altında olmadığını ve bu sitelerde yer alan ya da siteler üzerinden sunulan materyallerden (içerik, veri, yazılım, bilgi, ürünler ve hizmetler dahil ancak salt bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya anılan sitelerin uygunluğundan, nezaket/ahlak kurallarına uygunluklarından, yasallıklarından, telif haklarına uygunluklarından, doğruluk veya diğer unsurlarından sorumlu olmadığımızı da kabul eder ve onaylarsınız.

BU SİTENİN VE SİTEDE YER ALAN TÜM “MATERYALLERİN” SALT GENEL MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLDUĞUNU; NE BU SİTENİN NE DE “MATERYALLERİN” MEDİKAL VEYA PROFESYONEL SAĞLIK BAKIMI TAVSİYESİ, TEŞHİS, KONSÜLTASYON, TEDAVİ, İÇERİK, VERİ, YAZILIM, BİLGİ, ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLERİN UYGULAMASI YA DA TEMİNİ AMAÇLI OLMADIĞINI VE BUNLARI TEŞKİL ETMEDİĞİNİ; MEDİKAL VEYA PROFESYONEL SAĞLIK BAKIMI TAVSİYESİ, TEŞHİS, KONSÜLTASYON, TEDAVİ, İÇERİK, VERİ, YAZILIM, BİLGİ, ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLER İÇİN DAİMA UZMAN VE EHİL TEDARİKÇİLERE DANIŞACAĞINIZI KABUL EDER VE ONAYLARSINIZ. BU SİTEDE YER ALAN YA DA SİTE ÜZERİNDEN SUNULAN MEDİKAL VEYA SAĞILIK BAKIM TEDARİKÇİLERİ YA DA DİĞER DİZİNLER VEYA BULUCULARIN (İÇERİK VE SONUÇLARI DAHİL ANCAK SALT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) SALT GENEL MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLDUĞUNU; ANILAN TEDARİKÇİLERİ DESTEKLEDİĞİMİZ VEYA BUNLARLA BİR BAĞLANTIMIZ OLDUĞU MANASINA GELMEDİĞİNİ KABUL EDER VE ONAYLARSINIZ.

BU SİTENİN VE “MATERYALLERİN” KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLERİN TARAFINIZA AİT OLDUĞUNU, BUNLARIN “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞUNCA” SUNULDUĞUNU; BU SİTE VEYA “MATERYALLERE” İLİŞKİN HERHANGİ BİR AÇIK YA DA ZIMNİ GARANTİ VERMEDİĞİMİZİ, BEYAN YA DA ONAYDA BULUNMADIĞIMIZI (MÜLKİYET GARANTİSİ, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI, TİCARETE ELVERİŞLİLİK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK SALT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE BU SİTE YA DA “MATERYALLERİN” KESİN, GÜVENİLİR, DOĞRU, YARARLI, GÜNCEL, KESİNTİSİZ, GÜVENLİ, KUSURSUZ YA DA HATASIZ (VİRÜSLERİ, TROJAN’LARI, DİĞER KÖTÜ NİYETLİ KOD VE ZARARLI BİLEŞENLERİ İÇERMEDİĞİ HUSUSU DAHİL ANCAK SALT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) OLDUĞUNU GARANTİ VEYA BEYAN ETMEDİĞİMİZİ KABUL EDER VE ONAYLARSINIZ. BELLİ GARANTİLERİN İSTİSNA TUTULMASI YA DA SINIRLANDIRILMASINA MÜSAADE EDİLMEYEN YERLERDE BİZ VE BİZİM BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ, İŞTİRAKLERİMİZ, LİSANSÖRLERİMİZ VE TEDARİKÇİLERİMİZİN SORUMLULUĞU YASALARLA MÜSAADE EDİLEN KAPSAM İLE SINIRLI OLACAKTIR.

BU SİTE VEYA “MATERYALLERİN” KULLANIMINA, SUİİSTİMALİNE VEYA KULLANILAMAMASINA İLİŞKİN DOLAYLI YA DA DOLAYSIZ, ARIZİ, SONUÇ İTİBARİYLE ORTAYA ÇIKAN, ÖZEL, CEZAİ, CEZA GEREKTİREN VEYA DİĞER ZARARLARDAN (BUNLAR İSTER SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, İHMAL, TAM SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR TEMELDE OLSUN İSTERSE DE BİZ VE/VEYA BİZİM BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ, İŞTİRAKLERİMİZ, LİSANSÖRLERİMİZ VE/VEYA TEDARİKÇİLERİMİZ ZARAR OLASILIĞINI BİLDİRMİŞ YA DA OLASILIK KENDİLERİNE BİLDİRİLMİŞ OLSUN) BİZ VE/VEYA BİZİM BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ, İŞTİRAKLERİMİZ, LİSANSÖRLERİMİZ VE/VEYA TEDARİKÇİLERİMİZİN HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAĞINI, BU SİTENİN HERHANGİ BİR KISMINDAN, “MATERYALLER” YA DA İŞBU ANLAŞMADAN MEMNUN DEĞİLSENİZ VEYA BUNLARA İLİŞKİN TAZMİNAT TALEBİNİZ SÖZ KONUSU İSE, TEK VE YEGANE TAZMİN ÇARENİZİN BU SİTEYİ VE TÜM “MATERYALLERİ” KULLANMAYI SONA ERDİRMEK OLACAĞINI KABUL EDER VE ONAYLARSINIZ. ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN İSTİSNA TUTULMASI YA DA SINIRLANDIRILMASINA MÜSAADE EDİLMEYEN YERLERDE BİZ VE BİZİM BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ, İŞTİRAKLERİMİZ, LİSANSÖRLERİMİZ VE TEDARİKÇİLERİMİZİN SORUMLULUĞU YASALARLA MÜSAADE EDİLEN KAPSAM İLE SINIRLI OLACAKTIR.

Bu site veya Materyallerin herhangi birinin kullanımına, suiistimaline veya kullanılamamasına ya da işbu Anlaşmayı, yasa, kural veya yönetmelikleri ya da üçüncü taraf haklarını ihlalinize ilişkin her türlü tazminat talebi, zarar, ziyan, borç, mahkeme kararı, gider ve masrafları (makul vekalet ücretleri ve giderleri dahil) bize ve bizim bağlı ortaklıklarımıza, varislerimize, haleflerimize, iştiraklerimize, lisansörlerimize ve tedarikçilerimize, bunların tüm yöneticileri, müdürleri, çalışanları ve danışmanları dahil olmak üzere tazmin edeceğinizi ve beri kılacağınızı; böylesi tazminat konularını münhasıran savunma ve kontrol hakkımızın saklı olduğunu, bu gibi savunma durumlarında bizimle tam bir işbirliği göstereceğinizi kabul eder ve onaylarsınız.

Bulunduğunuz yerdeki örf ve adet hukukunun, yazılı hukukun, düzenleyici, tedvin edilmiş ya da diğer kanunların, kural veya mevzuatların bu siteye veya herhangi bir Materyale erişiminizi uygunsuz ve yasadışı kılması ya da şahsen temin etmemiş olduğunuz onay veya müsaadelere tabi tutması ya da işbu Sözleşmeyi kısmen veya tamamen geçersiz kılması halinde, bu site veya Materyale erişim yetkinizin ve müsaadenizin olmadığını kabul eder ve onaylarsınız. Ayrıca, kanunların ihtilafına ilişkin hükümleri hariç tutulmak suretiyle, işbu Anlaşmanın New York Eyaleti yasalarına tabi olacağını ve anılan yasalar uyarınca yorumlanacağını, bu site veya Materyallerin kullanımına, suistimaline veya kullanılamamasına ya da bu Anlaşmaya ilişkin dava ve tazminat taleplerinde münhasır kaza yetkisinin New York Eyaleti mahkemeleri ve federal mahkemelerinde olacağını, tazminat talepleri ya da dava açmak için başvurularınızı münhasıran anılan mahkemelere yapacağınızı, anılan mahkemelere kaza yetkileri, mahkeme yeri ya da yetkisizlik itirazında bulunmaktan gayrikabilirücu feragat edeceğinizi kabul eder ve onaylarsınız.

İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün, bir mahkeme ya da diğer bir yetkili mahkeme tarafından icrasının mümkün olmadığına karar verilmesi halinde, bu Anlaşmanın eksiksiz olarak ve tam geçerliğini koruması için gereken asgari kapsamda ilgili hükmün çıkartılacağını veya sınırlandırılacağını; işbu Anlaşmanın, anlaşma konusuna ilişkin siz ve aramızdaki mutabakatın tamamını teşkil ettiğini ve sizinle buradaki anlaşma konusuna ilişkin önceden aramızda yapılmış olan tüm yazılı veya sözlü anlaşma veya mutabakatların yerine geçtiğini; bu Anlaşmada açıkça başka türlü belirtilmedikçe ve tarafımızca yapılmadıkça, bu Anlaşmanın kısmen veya tamamen değiştirilemeyeceğini ve bu Anlaşmanın şartlarıyla uyuşmayan ya da çelişen bu sitede yer alan ya da site üzerinden sunulanların yerine bu Sözleşmenin şartların geçerli olacağını kabul eder ve onaylarsınız.

 

TELİF HAKKI İHLALİ İDDİASINDA BULUNMA PROSEDÜRÜ

Bizler, diğerlerinin fikri mülkiyet haklarına saygı duymaktayız ve sizlerden, sitemizin tüm kullanıcılarından, iştiraklerimizden, lisansörlerimizden ve tedarikçilerimizden de aynısını yapmalarını istiyoruz. Telif hakkına tabi eserinizin telif hakkı ihlalini doğuracak şekilde bu sitede kopyalanmış ve erişime sunulmuş olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki bilgilerin tamamını telif hakkı temsilcimize temin ederek bize bildirebilirsiniz:

  1. Telif hakkı sahibinin ya da telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi veya kuruluşun elektronik ya da fiziki imzası.
  2. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkına tabi eserin spesifik tanımı.
  3. İddia edilen ihlal faaliyetinin spesifik tanımı (bu sitedeki spesifik Web sayfası adresi dahil olarak).
  4. Telif hakkına tabi eserin orijinalinin ya da onaylı kopyasının bulunduğu yerin spesifik tanımı (örneğin bu sitede yer almayan spesifik bir Web sayfası adresi dahil olarak).
  5. Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve elektronik posta adresiniz.
  6. İhtilaf konusu kullanıma telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi veya kuruluş ya da yasalarca müsaade verilmediğine ilişkin iyi niyetli bir kanaatiniz olduğuna dair tarafınızca hazırlanmış yazılı bir beyan.
  7. Yalan beyan cezasına tabi olarak, yukarıda verilen tüm bilgilerin doğru olduğu ve sizin de telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi veya kuruluş olduğunuza ilişkin yazılı beyanınız.

Bu sitedeki telif hakkı ihlali iddialarının iletileceği adresimiz:
tuketici_hizmetleri@colpal.com.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Aşağıda tanımlanan gizlilik politikaları işbu Anlaşmaya dahildir. Ağ üzerindeki ziyaretçilerimizin gizliliğine saygı duyuyoruz. Size ait kişisel bilgileri ancak kendi isteğinizle vermeniz halinde bu sitede ya da bu site üzerinden topluyoruz. Örneğin, ziyaretçi sorularını ve biz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki yorumları yanıtlamak, elektronik haber bültenleri göndermek ve yarışma ve promosyonları kazananlarla irtibat kurmak için kimlik tespitine olanak tanıyan bilgileri topluyoruz.

Sitemizde zaman zaman firmamızca ya da başka bir firmayla müştereken sunduğumuz çekilişler ve diğer promosyonlar yer almaktadır ve bazı durumlarda elektronik ortamda iştirakinize müsaade etmekteyiz. Böylesi durumlarda, bize vermiş olduğunuz bilgileri promosyon çalışması amacıyla (örneğin kazanmanız halinde sizinle irtibat kurmak için) ve sizin onayınızla da, bizim ve ortak çekiliş sponsorlarımızın ürünlerini ve hizmetlerini size sunmak için kullanacağız. Ayrıca, piyasa araştırması, reklam ve promosyon amaçlı olarak da demografik ve diğer verileri toplayabiliriz.

Bizlere vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi, size sunmakta olduğumuz hizmetlerin ve/veya bilgilerin temininde bize yardımcı olan hizmet tedarikçilerimiz haricindeki üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. İşbu gizlilik politikasında tanımlanan gizlilik standartlarımıza uymayı kabul etmiş olmaları halinde ancak hizmet tedarikçileri ile kişisel bilgilerinizi paylaşıyoruz.

Bu siteye ya da bize elektronik posta ile gönderdiğiniz kişisel olmayan bilgiler, yazılar ve materyaller gizlilik çerçevesinde mütalaa edilmez. Böylesi bilgileri serbest olarak ve her türlü amaç için kullanmakta ve çoğaltmakta serbestiz. Bilhassa, böylesi bilgilerde yer alan fikirleri, konseptleri, know-how ya da teknikleri, ürünlerin geliştirmesi, üretimi ve pazarlanması da dahil olmak üzere istediğimiz amaç doğrultusunda kullanmakta serbest olacağız. Bu siteye göndereceğiniz her türlü bilgi doğru olmalı, başkalarının haklarını ihlal etmemeli ve yasal olmalıdır.

Pek çok diğer şirket gibi bizler de “cookie” teknolojisini kullanıyoruz. Bu teknolojide sunucularımız ziyaretçinin bilgisayarına özel kodlar yerleştirir. Bu bilgiler bize, sürekli şekilde siteyi ziyaret edenlerin toplam sayısını ve ziyaretçilerimizin kullandığı Internet göz gezdiricilerinin türlerini (örn. Netscape Navigator veya Internet Explorer) ve işletim sistemlerini (örn. Windows ya da MacIntosh) tespitte yardımcı olur. Bu bilgiler, çevrim içi ziyaretlerinizi geliştirmek için kullanılır. Bu bilgileri hiçbir şekilde ziyaretçilerimizin kimliğini tespit etmek ya da siteye veya site üzerinden isteyerek verilmiş olan herhangi bir kişisel bilgi ile çapraz başvuru amaçlı olarak kullanmıyoruz.

Bu politikayı dilediğimiz an dilediğimiz şekilde değiştirebiliriz ve yapılacak her türlü değişiklik sitede yayınlanması ile derhal geçerli olacaktır. Tarafımızca aksi açıkça belirtilmedikçe, bu politika sadece bu site ve çevrimiçi faaliyetlerimiz için geçerli olup çevrimdışı faaliyetlerimizi kapsamaz.

 

KARİYER GİZLİLİK BEYANI

Colgate-Palmolive Company ve dünya genelindeki bağlı ortaklıkları çevrimiçi ziyaretçilerimizin mahremiyetini korumayı prensip edinmiştir. Bu gizlilik beyanında web sitemizin Kariyerler bölümünde bir İş Profili oluşturulurken topladığımız bilgiler, bu bilgileri nasıl kullandığımız ve bu bilgilerin kullanımına ilişkin sizin tercihleriniz açıklanmaktadır.

Topladığımız Kişisel Bilgiler ve Bunları Nasıl Kullandığımız
“Kişisel Bilgiler” ifadesiyle, kendiniz ve sizin beceri ve ilgi alanlarınız hakkında isteyerek vermiş olduğunuz isimler, adresler, elektronik posta adresleri, iş deneyimi ve geçmişi ve diğer kişisel bilgiler kastedilmektedir. Bunlar mevcut iş olanaklarımız ve şartlarıyla eşleştirilecektir. Bu bilgiler, başvurulan iş için vasıflarınızın değerlendirilmesinde ve muhtemelen de daha başka bilgiler için sizinle irtibat kurmakta kullanılacaktır. Ayrıca daha sonraki bir tarihte sizden, sadece federal ve devlet çeşitlilik raporlamasına yönelik olarak kullanılmak üzere belirli kişisel bilgileriniz istenebilir.

İş Profili oluşturduğunuzda, bildiğiniz kadarıyla vermiş olduğunuz bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. İş Profilinizi oluştururken ya da başvuru sürecinde yanlış bilgiler verilmesi başvurunuzun reddine veya iptaline neden olacaktır.

Yetkilendirme
Web sitemizin Kariyerler bölümü üzerinden iş başvurusunda bulunmakla, bize ve/veya yetkili temsilcilerimize suç geçmişi kontrolü, iş referansı kontrolü ve vermiş olduğunuz her türlü bilginin kontrolü için yetki vermiş olursunuz ve tüm kurum, kuruluş, eğitim kurumları, kişiler, emniyet birimleri, ceza, medeni hukuk ve federal mahkemeler ve eski işverenlerinizin size ilişkin bilgilerini bize vermelerine müsaade etmiş olursunuz.

Kişisel Bilgilerin İfşası
Kişisel bilgilerinizi, veritabanı yönetiminde bize yardımcı olan şirketler gibi satıcılar ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşabiliriz. Kişisel bilgilerinizi diğer ülkelerdeki Colgate-Palmolive şirketleri ile de paylaşabiliriz. Bu ülkelerdeki veri gizliliği yasaları Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlükte olanlarla aynı olmayabilir.

Bununla birlikte, tüm böylesi durumlarda kişisel bilgilerinizin korunmasına yardımcı olmak için her türlü makul önlemi alacağız. Kişisel bilgilerinizi alanların bunların gizliliğini ve emniyetini korumakla yükümlü kılındığı şart ve koşullar altında ancak bilgilerinizi paylaşacağız.

İşbu Gizlilik Beyanında tanımlandığı ya da yasalarca istenmesi haricinde, onayınız olmadan ya da kişisel bilgileriniz ilk olarak toplanırken bu uygulamaya ilişkin bilgilendirilmemişseniz kişisel bilgilerinizi üçüncü bir tarafla paylaşmayacağız.

Markalarımızın veya İşimizin Satışı
Bir ya da birden fazla markamızın veya işimizin bir bölümünün başka bir şirkete satılması çerçevesinde, kişisel bilgilerinizin kullanımı ve ifşası için eşdeğer koruma tedbirleri sunmayı kabul eden alıcıya kişisel bilgilerinizi aktarma hakkımız saklıdır.

Kişisel Bilgilere Erişim Sağlayabilir ve Bunları Güncelleyebilirsiniz
Dilediğiniz zaman sisteme bağlanma ve İş Profilinizde ya da özgeçmişinizde kullanılmak üzere vermiş olduğunuz kişisel bilgileri değiştirme, düzeltme ya da silme hakkına sahip olacaksınız. İş Profilinizi veya özgeçmişinizi silmeniz halinde, İş Profilinizi ya da özgeçmişinizi etkinsiz kılacağız. Bununla birlikte, İş Profilinizi süresiz olarak kayıt tutma amaçlı muhafaza edecektir.

 

ÇOCUKLAR İÇİN GİZLİLİK POLİTİKASI

Çocukların gizliliğine önem veriyoruz. Çocukların internet ve elektronik posta kullanmasının bilgilerin gizliliği ve güvenliğine ilişkin belirli endişelere neden olduğunun farkındayız.

Tüm ebeveynlerden çocuklarının çevrimiçi ortamdaki faaliyetlerini kontrol edip izlemelerini ısrarla hatırlatırız. Müsaadeniz olmadan bu siteye ya da başka bir siteye kişisel bilgileri veya elektronik posta göndermemelerini sağlayarak çocuklarınızın mahremiyetini korumada bizlere yardımcı olunuz.

Herhangi bir faaliyete iştirak için makul derecede gerekli olandan daha fazla kişisel bilginin ifşa edilmesini isteyerek çocukların faaliyetlere iştirakini şart koşmuyoruz. Çocukların kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

Ebeveynlerin, çocuklarından toplamış olduğumuz kimliklerinin tespitine olanak tanıyan bilgileri inceleme ve sildirme, bu bilgilerin daha sonradan toplanmasını reddetme hakkı vardır.

Çocuklarınız, bize herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin çocuklara ayrılmış alanlardaki içerik ve faaliyetlerin pek çoğundan yararlanabilir. Örneğin, http://kids-world.colgatepalmolive.com adresindeki Kids World (Çocukların Dünyası), çocukların ağız sağlığı bilincini artırmaya yönelik ilginç bilgiler, oyunlar ve hikayeler sunmaktadır. Ayrıca, http://www.colgatebsbf.com adresi de öğretmenler, ebeveynler ve çocuklar için tasarlanmış ağız sağlığı eğitim materyalleri içermektedir ve burada çocuklar için eğlenceli faaliyetler yer almaktadır.

Yukarıda daha ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere “cookie” teknolojisini kullanıyoruz. Bu süreçte sunucularımız ziyaretçinin bilgisayarına özel kodlar yerleştirir. Bu bilgiler çevrimiçi ziyaretlerinizi geliştirmek için kullanılır. Bu bilgileri hiçbir şekilde ziyaretçilerimizin kimliğini tespit etmek ya da siteye veya site üzerinden isteyerek verilmiş olan herhangi bir kişisel bilgi ile çapraz başvuru amaçlı olarak kullanmıyoruz.

 

Son Güncellenme Tarihi: 1 Temmuz 2004

© 2006 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. Bütün hakları saklıdır.

   
Faydalı Bilgiler

Bizimle Çalışın

Colgate'in neden ilk tercihiniz olması gerektiğini keşfedin.

ColgatePalmolive.com.tr  |  Colgate.com.tr  |  Yasal Politikalar  |  Colgate.com.tr Site Haritası  |  İletişim
© Colgate-Palmolive Company. Tüm hakları saklıdır.
Türkiye sitesini ziyaret ediyorsunuz.